Účetní a daňové služby Tax Kladno
Účetní a daňové služby Tax Kladno

Kompletní účetní
a daňové služby

Spolupracujeme s Komorou daňových poradců.

Služby

Vedení účetnictví od Tax Kladno

VEDENÍ
ÚČETNICTVÍ

Komplexní vedení účetní agendy pro fyzické i právnické osoby.

Mzdová agenda od Tax Kladno

MZDOVÁ
AGENDA

Profesionální zpracování mezd, vedení mzdové a personální agendy.

Daňové poradenství od Tax Kladno

DAŇOVÉ
PORADENSTVÍ

Poradenství v oblasti daní a zpracování daňových přiznání.

Finanční audit od Tax Kladno

FINANČNÍ
AUDIT

Zajišťujeme povinný audit účetních výkazů a daňový audit.

Vedení účetnictví od Tax Kladno

VEDENÍ
ÚČETNICTVÍ

Komplexní vedení účetní agendy pro fyzické i právnické osoby.

Mzdová agenda od Tax Kladno

MZDOVÁ
AGENDA

Profesionální zpracování mezd, vedení mzdové a personální agendy.

Daňové poradenství od Tax Kladno

DAŇOVÉ
PORADENSTVÍ

Poradenství v oblasti daní a zpracování daňových přiznání.

Finanční audit od Tax Kladno

FINANČNÍ
AUDIT

Zajišťujeme povinný audit účetních výkazů a daňový audit.

Výhody služeb

Výhody vedení účetnictví od Tax Kladno

Vedení účetnictví

Nabízíme komplexní účetní služby a poradenství všem fyzickým a právnickým osobám od drobných živnostníků až po společnosti s více jak 40 mil. ročním obratem.

Výhody externího zpracování účetnictví:

 • Úspora mzdových nákladů
 • Úspora nákladů za hardware a software
 • Úspora nákladů na doškolování a vzdělávání zaměstnanců

Nabízíme:

 • Zpracování finančního účetnictví softwarem Cézar, Pohoda, Flexibee
 • Konzultace a pomoc při řešení problémů
 • Dohled nad vedením účetnictví u klienta
 • Sestavování měsíčních reportů ve formě požadované klientem
 • Revize účetnictví
 • Výkaznictví, statistika, informace pro banky
Výhody mzdové agendy od Tax Kladno

Mzdová agenda

Zajistíme profesionální a diskrétní služby v oblasti zpracování mezd a vedení mzdové a personální agendy.

Nabízíme:

 • Zpracování mezd softwarem STEREO, ÚČTO
 • Vedení mzdové agendy
 • Vedení personální agendy
 • Poradenství z oblasti pracovního práva
 • Vyhotovení všech zákonem daných podání a přehledů
 • Zastupování klientů před orgány státní správy (finanční úřad, správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny)
Výhody daňového poradenství od Tax Kladno

Daňové poradenství

Poskytujeme spolehlivé služby a odborné poradenství v oblasti daní a daňové problematiky.

Výhody:

 • Pojištění za škodu do 3 mil. Kč
 • Téměř nepřetržitá služba

Nabízíme:

 • Zpracování daňových přiznání
 • Zastupování klientů před orgány státní správy: (finanční úřad, správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny)
 • Daňový audit
 • Poradenství v oblasti mezinárodního zdaňování
 • Zpracování podnikatelských záměrů
Výhody pomoci s financováním od Tax Kladno

Pomoc s financováním

Poskytujeme nezávislé finanční poradenství všem fyzickým i právnickým osobám.

Nabízíme:

 • Finanční poradenství a konzultace
 • Zpracování podkladů pro úvěry a leasingy
 • Zpracování statistik a analýz
Výhody finančního auditu od Tax Kladno

Finanční audit

Zajišťujeme účetní audit a poradenství u fyzických osob, právnických osob, organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací, nevýdělečných organizací a občanských sdružení.

Nabízíme:

 • Kontrolu vedení účetnictví a účetní agendy
 • Kontrolu účetních závěrek
 • Kontrolu daňových přiznání
 • Účetní poradenství
 • Daňové poradenství

Tax s.r.o.

Naše společnost poskytuje služby více jak stovce stálým klientům, kterým vedení účetnictví a daňové poradenství nabízíme jako komplexní účetní, mzdový a daňový servis.

Kompletní účetní
a daňové služby

O firmě

Všechny naše klienty zastupuje před orgány státní správy daňový poradce na základě udělené generální plné moci.

Společnost je pojištěna na škodu do výše 3 mil. Kč.

Daňová legislativa se neustále mění, dochází k mnoha změnám ve formě nových zákonů, novel, reformních balíčků, opatření, vyhlášek apod. Udržujeme vysoký odborný potenciál našich zaměstnanců. Služby pro naše klienty zajišťuje 6 zkušených účetních, vedených daňovým poradcem.

V současné době poskytujeme naše služby cca. 150 právnickým a fyzickým osobám. To je od drobných živnostníků až pro společnosti s více jak 40 mil. ročním obratem.

DOMLUVTE SI SCHŮZKU HNED TEĎ!

Nebo nám napište, co potřebujete. Rádi se s Vámi setkáme a poradíme Vám, jak k vašim požadavkům přistupovat.

Pište: jelinkova@tax-kladno.cz
Volejte: +420 312 246 339

Sídlo kanceláře

Tax s.r.o.
Ctiborova 407, Kladno
Telefon: 312 246 339
E-mail: jelinkova@tax-kladno.cz

IČO: 08267553

Tax Kladno spolupracuje s Komorou daňových porodců